Spiraltoppen

Godt Sagt fikk i oppdrag av Drammen kommune å lede en medvirkningsprosess for destinasjon Spiraltoppen. Det ble gjort brukerundersøkelser og publikum ble invitert til å sende inn innspill til utvikling av stedet. De ulike forslagene som kom inn ble satt sammen til forskjellige arketyper, og jeg illustrerte disse. Resultatene av prosessen, de ulike forslagene og arketypene ble alle samlet i en rapport hvor jeg var ansvarlig for den grafiske utformingen.

Oppdrag gjennom Godt Sagt.


ClientDrammen kommuneServicesIllustrasjon, grafisk designYear2017Linkwww.drammen.kommune.no