Sensur

De sensurerte har en egen stillhet. Kullstift på papir. Personlig prosjekt, en del av utstillingen //I AM FOR U//.


ClientPersonlig prosjektServicesIllustrasjonYear2014