Lier kommune

Illustrasjoner til popularisert årsrapport. En kombinasjon av illustrasjon og foto.

Oppdrag gjennom Godt Sagt.


ClientLier kommuneServicesIllustrasjonYear2016Linkwww.lier.kommune.no