Askeladden som kappåt med trollet
Kvitebjørn Kong Valemon
Kjerringa mot strømmen
Ikke kjørende og ikke ridende
Prinsessa som ingen kunne målbinde
Kvitebjørn 2